Reserveren Groepen

Reserveren Groepen

Met meer dan 6 personen deze Escape spelen?
Dat kan door meerdere tijdsloten achter elkaar te boeken.
LET WEL; Er is geen ruimte beschikbaar waar de ene groep op de andere kan wachten terwijl die aan het spelen is!